Hvor meget kan man søge om

Ifølge fondens fundats skal ”Legat portionerne uddeles efter legatbestyrelsens frie skøn og således at hele kapitalen efter 15 år er udloddet, hvorefter fonden ophører med at eksistere.”

Det er alene bestyrelsens, der afgør, om et projekt er støtteværdigt, og hvor meget der skal uddeles i støtte.

Hvem kan søge

Fondens midler kan søges af Adventistkirken i Danmark, Adventistmenigheder og/eller grupper af adventister i Danmark.

Bestyrelsen ser gerne en dynamisk projektudviklingsproces mellem forskellige konstellationer. Heraf kan nævnes Unionens ledelse, den lokale kirkes ledelse og eller grupper af medlemmer.

Hvad støtter vi

Bestyrelsen ønsker at se fondsmidlerne brugt til at skabe vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Projekter med fokus på medlemsøgning vil derfor prioriteres højt.

Bevillinger gives til konkrete projekter i Danmark, der har målbare målsætninger i overensstemmelse med fondens formål, hvorpå der forventes dokumentation og rapportering.