KEHAP-fonden

Tekst  ELLER  modul

~ Karen Elisa og Hans Anton Pedersens Fond ~ 

Hvad støtter vi


Bestyrelsen ønsker at se fondsmidlerne brugt til at skabe vækst og fremgang for Adventistkirken i Danmark. Projekter med fokus på medlemsøgning vil derfor prioriteres højt.

Bevillinger gives til konkrete projekter i Danmark, der har målbare målsætninger i overensstemmelse med fondens formål, hvorpå der forventes dokumentation og rapportering.


Hvem kan søge


Fondens midler kan søges af Adventistkirken i Danmark, Adventistmenigheder og/eller grupper af adventister i Danmark.

Bestyrelsen ser gerne en dynamisk projektudviklingsproces mellem forskellige konstellationer. Heraf kan nævnes Unionens ledelse, den lokale kirkes ledelse og eller grupper af medlemmer.

Hvor meget kan man søge om


Ifølge fondens fundats skal ”Legat portionerne uddeles efter legatbestyrelsens frie skøn og således at hele kapitalen efter 15 år er udloddet, hvorefter fonden ophører med at eksistere.”

Det er alene bestyrelsens, der afgør, om et projekt er støtteværdigt, og hvor meget der skal uddeles i støtte.

Næste ansøgningsfrist er 26. november 2017

Ansøgninger

For at læse mere om, hvilke projekter, vi støtter, og hvordan du kan søge fondsmidler, vil vi anbefale dig at læse vores ansøgningsvejledning.

Send mail

Ansøgninger skal sendes på mail til post@kehap.dk, meget gerne som pdf-fil.

Postadresse

KEHAP-fonden
c/o Syvende Dags Adventistkirken
Concordiavej 16
2850 Nærum